logo-boosti-tamar-white.png

תמר בוסתן

אני מרצה על חשיבה ביקורתית ברשת, כדי שנתגונן מפני הטיות ומניפולציות וניקח בעלות על הסביבה הדיגיטלית שלנו.

מי ביקורתי?

חשיבה ביקורתית מעודדת אותנו לשאול שאלות, לחקור, לפקפק, למצוא מקורות ולא לקחת דבר כמובן מאליו.

ויש גם בלוג

קראו את דעתי על עניינים של העידן הדיגיטלי. אני בוחנת בעיות ברשתות חברתיות, מפייק ניוז למשתמשים פיקטיביים, בחירות, דעת קהל, עתיד הדמוקרטיה ועוד.

או צרו איתי קשר לפרטים נוספים